Cụ thể, bổ sung nguồn cải cách tiền lương hơn 1.867 tỷ đồng (56%), thưởng cho các quận, huyện hơn 434 tỷ đồng (13%), bổ sung vốn ủy thác cho vay giải quyết việc làm cho Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội Hà Nội 80 tỷ đồng (2%), bổ sung chi đầu tư xây dựng cơ bản (XDCB) gần 924 tỷ đồng (28%).

Cụ thể, trong lĩnh vực XDCB, UBND TP Hà Nội phải hoàn trả số tiền ngân sách xây dựng, mà các quận đã ứng: Dự án Trần Phú - Kim Mã (đường Trần Phú kéo dài) 100 tỷ đồng, dự án đường Nguyễn Văn Huyên kéo dài 30 tỷ đồng, dự án mở rộng, nâng cấp đường Thanh Nhàn 60 tỷ đồng.

Ngoài ra, số vốn bổ sung XDCB này còn bổ sung vốn quyết toán cho các dự án đã hoàn thành 50 tỷ đồng, bổ sung cho các dự án cấp bách, dân sinh bức xúc hơn 375 tỷ đồng...

N.Yến