Đây là giải chạy bộ bằng chân trần trên bãi biển, lần đầu tiên được tổ chức tại Đà Nẵng thu hút gần 8.000 người dân và du khách tham gia chạy với các cự ly: chạy 2km; 5km và 10km. Chương trình nhằm kêu gọi mọi người tích cực rèn luyện thể dục thể thao để sống khỏe và vận động tuyên truyền cộng đồng hãy cùng chung tay bảo vệ môi trường biển, đảo và giữ cho bãi biển luôn xanh, sạch, đẹp.

Hàng nghìn người dân và du khách tham gia chạy bộ tại chương trình “Đôi chân trần trên biển Đà Nẵng”.


K.H.