Theo đó, người lao động phải được đào tạo nghiệp vụ tối thiểu 90 giờ, được đào tạo tiếng Hoa tối thiểu 200 giờ và thời gian bồi dưỡng kiến thức cần thiết tối thiểu là 100 giờ. Người lao động phải được trang bị những kiến thức cần thiết, như: hiểu rõ công việc chăm sóc người bệnh, người già; hiểu rõ tâm lý chủ nhà; giao tiếp, ứng xử đúng mực; có phương pháp ứng xử, xử lý và các kênh bảo vệ khẩn cấp trong trường hợp bị xâm hại thân thể, nhân phẩm...

Kết thúc khóa đào tạo, người lao động sẽ nhận được chứng chỉ đào tạo nghiệp vụ, ngoại ngữ và bồi dưỡng kiến thức cần thiết do Cục Quản lý lao động ngoài nước cấp.

P.H.