Tại buổi ra quân, Chi đoàn Trung tâm Huấn luyện và Bồi dường nghiệp vụ, Công an tỉnh đã tiến hành đã phối hợp cùng với người dân địa phương dọn dẹp sạch cỏ xung quanh khuôn viên khu vực nhà văn hóa khu phố 5, phường Tân Đồng và dọn dẹp sạch sẽ hơn gần 2km đường dẫn vào khu vực nhà văn hóa.

T.Thành