Thác Bản Giốc là một thắng cảnh du lịch nổi tiếng trên biên giới Việt - Trung, thuộc huyện Trung Khánh, tỉnh Cao Bằng. Ngoài danh lam thắng cảnh, thì thác Bản Giốc có địa điểm thiêng liêng về mặt chủ quyền.

Đồn Biên phòng Đàm Thủy và Trạm Biên phòng Bản Giốc đã tăng cường lực lượng đảm bảo an ninh trật tự để bảo đảm cho du khách đi lại an toàn; đồng thời hướng dẫn, bảo vệ và tiếp đón các đoàn khách, hướng dẫn về đường biên cột mốc và tuyên truyền cho bà con tại khu vực thác Bản Giốc tham gia bảo vệ đường biên mốc giới.

Lưu Hiệp