Trước đó, đội kiểm tra chuyên ngành của Cục ĐKVN đã kiểm tra đột xuất tại Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 8802D - Vĩnh Phúc và đã phát hiện hàng loạt sai phạm như xe BKS 88C-00307 tại Phiếu kiểm định 00468/15 có các công đoạn 2 và 5 không đạt tiêu chuẩn. Khi phúc tra lại, xe 88C-00307 không đạt công đoạn 2, 3 và 5.

Riêng công đoạn 3 không đạt do hiệu quả phanh đỗ là 11% thuộc trách nhiệm của đăng kiểm viên Nguyễn Quang Trường. Xe BKS 88K-2563 tại Phiếu kiểm định 00553/15 có các công đoạn không đạt: đăng kiểm viên Đỗ Hải Nam kiểm tra công đoạn 1 (không kiểm tra số máy, chiều dài toàn bộ 12400 mm > 12200 mm theo hồ sơ phương tiện, đèn chiếu sáng phía trước bên phụ, đèn lùi và đèn phanh không sáng). Văn bản của Cục ĐKVN cũng khẳng định, vi phạm của lãnh đạo, đăng kiểm viên Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 8802D là nghiêm trọng.

Do đó, Cục ĐKVN đã đình chỉ chức danh đăng kiểm viên xe cơ giới trong thời gian 3 tháng đối với ông Đỗ Hải Nam; 1 tháng đối với các ông Trần Việt Hoài, Phạm Anh Sơn và Nguyễn Quang Trường thuộc Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 8802D.

T. Huyền