Cụ thể: giá vé đồng hạng 222.000đ cho ghế ngồi cứng, 497.000đ cho giường nằm mềm tầng 2 điều hòa khoang 4 giường trên các đoàn tàu khách từ TN3 đến TN21 chiều Hà Nội - Sài Gòn chạy trong giai đoạn từ 0h ngày 2/2 đến hết ngày 17/2 có ga đi Hà Nội, ga đến từ Đông Hà đến Sài Gòn và các đoàn tàu khách từ TN4 đến TN22 Sài Gòn - Hà Nội từ 0h ngày 22/2 đến hết 10/3, có ga đi từ Sài Gòn, ga đến từ Lăng Cô đến Hà Nội.

T. Huyền