Trong những năm qua, hàng trăm héc ta rừng tự nhiên trên địa bàn xã Quảng Thành do Xí nghiệp Lâm nghiệp Nghĩa Tín (do Công ty TNHH MTV Gia Nghĩa) quản lý đã bị tàn phá nặng nề. Việc triển khai thực hiện chính sách giao khoán đất rừng theo Nghị định số 135/2005/NĐ-CP bị buông lỏng, giao khoán rừng một cách tràn lan, không theo quy hoạch, không đúng đối tượng.

Nhiều thành phần không phải là người địa phương vẫn được nhận rừng dẫn đến rừng bị tàn phá tràn lan nhưng đơn vị chủ quản (xã Quảng Thành) vẫn không có biện pháp ngăn chặn, không báo cáo lên cấp trên để có biện pháp xử lý.

Hàng trăm hécta rừng trên địa bàn xã Quảng Thành bị tàn phá nặng nề.

Theo thống kê của Hạt Kiểm lâm thị xã Gia Nghĩa, chỉ tính riêng 3 tháng đầu năm 2015, trên lâm phận do Xí nghiệp Lâm nghiệp Nghĩa Tín quản lý đã để xảy ra 51 vụ phá rừng, làm thiệt hại hơn 108ha rừng tự nhiên. Đơn vị chủ quản rừng chỉ phát hiện được 24 vụ với hơn 38ha rừng bị tàn phá, bỏ sót 27 vụ với hơn 70ha rừng.

Văn Thành