Dự án kéo dài 3 năm nhằm thu hút sự tham gia của thanh niên trong công tác nâng cao nhận thức và triển khai các biện pháp thực tế. Hoạt động hợp tác của USAID sẽ giúp lãnh đạo cấp huyện dẫn dắt các sáng kiến về ứng phó biến đổi khí hậu và hỗ trợ vai trò của xã hội dân sự trong lĩnh vực biến đổi khí hậu.

Khu dự trữ sinh quyển Cát Bà. Ảnh: TL. 

Trước mắt, dự án sẽ được thực hiện tại 4 huyện thuộc 4 tỉnh của đồng bằng sông Hồng: huyện Giao Thủy (Nam Định); huyện Tiền Hải (Thái Bình); huyện Kim Sơn (Ninh Bình) nằm trong Khu dự trữ sinh quyển đồng bằng sông Hồng và huyện Cát Hải (Hải Phòng) nằm trong Khu dự trữ sinh quyển Cát Bà.

S.Thương