Trong số đó có 1 tỷ đồng do Quỹ môi trường toàn cầu tài trợ, phần còn lại là nguồn vốn đối ứng từ ngân sách của TP Quy Nhơn và tỉnh Bình Định.

Với ba mục tiêu: nâng cao nhận thức người dân và chính quyền trong quản lý, bảo vệ thiên nhiên; xây dựng mô hình thí điểm cộng đồng tham gia quản lý rạn san hô; xây dựng mô hình hợp tác xã dịch vụ du lịch gắn kết nuôi trồng, khai thác thủy sản, bảo vệ cảnh quan thiên nhiên, dự án nêu trên sẽ triển khai trong vòng 1 năm, dự kiến đến tháng 9/2016 sẽ tạo hiệu quả thiết thực.

Hữu Toàn