Để đáp ứng nhu cầu nguồn nhân lực chất lượng cao cho thị trường Nhật Bản, các doanh nghiệp Việt Nam cũng đã nỗ lực tìm cách hợp tác với các trường của Nhật Bản và Việt Nam để có thể đáp ứng được nhu cầu rất lớn này. Tiêu biểu như FPT Software với chương trình đào tạo 10.000 Kỹ sư CNTT nói tiếng Nhật, hay Rikkeisoft với mục tiêu 1000 kỹ sư CNTT phục vụ thị trường này.

Tuy vậy, VINASA cũng cho rằng, 30.000 kỹ sư CNTT chất lượng cao là một con số lớn nên các doanh nghiệp trong nước phải tập trung nguồn lực tối đa và phải có chương trình hợp tác chặt chẽ với các cơ sở đào tạo, phát triển nguồn nhân lực cả số lượng và chất lượng. Nếu không, thị trường offshore sẽ ngày càng suy giảm và các công ty Nhật Bản sẽ tìm kiếm các thị trường khác thay thế, trong đó Myamar là một trong những quốc gia hấp dẫn.

H.Thanh