Theo đó, Phó Thủ tướng đồng ý với báo cáo của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và ý kiến của các Bộ về điều chỉnh, hướng dẫn tiêu chí theo hướng phù hợp với điều kiện thực tế, nhất là với các vùng khó khăn, vùng đặc thù (miền núi khó khăn, bãi ngang ven biển...), để đảm bảo chương trình được thực hiện mang hiệu quả thực chất cho đời sống của người dân.

Về kế hoạch trung hạn, Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020, các Bộ đã có ý kiến đóng góp, đảm bảo mục tiêu đến năm 2020 đạt 50% xã đạt chuẩn nông thôn mới; nguồn lực hằng năm tăng tối thiểu 10% năm so năm trước; ưu tiên tập trung nguồn lực cho các vùng khó khăn, lưu ý chính sách đặc thù.

Đến nay, toàn quốc có 889 xã đạt chuẩn nông thôn mới, chiếm 9,94% và bình quân mỗi xã đạt 11,6 tiêu chí, tăng 6,7 tiêu chí/xã so với năm 2011...

N.Y.