Thông báo nêu rõ, yêu cầu cao nhất của Thủ tướng đặt ra đối với việc xây dựng nhà máy điện hạt nhân ở Ninh Thuận là phải đảm bảo an toàn hạt nhân và áp dụng công nghệ tiên tiến nhất đã qua kiểm nghiệm. Theo Thủ tướng, vị trí quy hoạch địa điểm nhà máy rất quan trọng nên phải đánh giá chặt chẽ, kỹ lưỡng, thận trọng... 

Theo đánh giá, trong 5 năm qua (2011 - 2015), mặc dù trong điều kiện khó khăn song tỉnh Ninh Thuận đã đạt được kết quả khá toàn diện với mức tăng trưởng kinh tế cao, đạt bình quân trên 11%/năm; quy mô kinh tế tăng 2,57 lần; thu nhập đầu người tăng hơn 2,45 lần so với năm 2010, rút ngắn nhanh khoảng cách chênh lệch so với trung bình cả nước, hộ nghèo giảm còn 7,5%; cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực...

V.H.