Đại diện lãnh đạo Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, Ban trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh, huyện, thành phố và đông đảo tăng ni, phật tử, người dân địa phương đã về dự.

Khai mạc buổi lễ, ông Vũ Đức Hạnh, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Thái Bình đã nhắc lại sự kiện bi thương năm 1945, khi hơn 2 triệu đồng bào cả nước bị chết đói do chính sách cai trị hà khắc của thực dân, phát-xít. Thái Bình là địa phương có số người chết nhiều nhất.

Dự kiến, Đại lễ kết thúc vào ngày 17/5.

K.H.