Ngày 22-3, thông tin từ Sở Nội vụ Đà Nẵng: Sở vừa xây dựng video “Chỉ cần nở nụ cười” với thời lượng 2 phút 48 giây trên trang thông tin điện tử của sở tại www.noivu.danang.gov.vn. Nhằm mục địch tuyên truyền văn hóa giao tiếp, ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức tập trung vào những nội dung cần thay đổi ở thái độ, cách ứng xử trong giao dịch với người dân, doanh nghiệp.

Được biết, tinh thần trách nhiệm và thái độ ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức  (CBCCVC) với người dân, doanh nghiệp là một trong những vấn đề được chú trọng quan tâm trong công tác cải cách hành chính tại thành phố Đà Nẵng trong những năm qua. 

“Chỉ cần nở nụ cười” là video đem đến những thông điệp và hình ảnh đẹp về CBCCVC trong thái độ ứng xử văn hóa, giao tiếp đối với người dân.

Nhiều nỗ lực đã được thực hiện để tạo ra những chuyển biến tích cực trong văn hóa ứng xử của cán bộ công chức khi tiếp xúc người dân và doanh nghiệp, hướng đến một nền hành thân thiện. Tuy nhiên qua kết quả khảo sát hàng năm, vẫn còn một số CBCCVC có thái độ chưa thực sự đúng mực, thân thiện, niềm nở, nhiệt tình, hoặc còn thờ ơ với tổ chức, cá nhân. 

Do đó, nhằm tăng cường công tác truyền thông về văn hóa giao tiếp, ứng xử của CBCCVC đối với người dân và doanh nghiệp, Sở Nội vụ đã xây dựng video "Chỉ cần nở nụ cười" với thời lượng 2 phút 48 giây, tập trung vào những lý do công chức, viên chức cần phải thay đổi thái độ, cách ứng xử trong giao dịch với người dân và doanh nghiệp, những tác động tích cực mang lại nếu cải thiện được hạn chế trong văn hóa ứng xử của đội ngũ này, đồng thời cũng thể hiện sự chia sẻ đối với những khó khăn của CBCCVC trong công tác tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ thủ tục hành chính.


 
Lần đầu tiên thành phố Đà Nẵng thực hiện việc truyền thông đến chính đội ngũ công chức, viên chức thông qua video đồ họa
Hoài Thu