Ngày 24/9, thông tin từ Sở TT&TT TP. Đà Nẵng: “Đường dây nóng”, Tổng đài phục vụ miễn phí 1022 đã được chính thức hoạt động song song với hotline 3 881 888.

Tổng đài 1022 của TP. Đà Nẵng sẽ là “đường dây nóng” mới cung cấp mọi thông tin hữu ích cho người dân, du khách và doanh nghiệp trên địa bàn. 

Sẽ cung cấp và hướng dẫn miễn phí cho người dân, doanh nghiệp và du khách tại địa bàn TP. Đà Nẵng thực hiện thủ tục hành chính của cơ quan nhà nước các cấp, hướng dẫn sử dụng các ứng dụng của chính quyền điện tử, nhất là gần 500 dịch vụ công trực tuyến mức 3 và mức 4.

Hỗ trợ và giải đáp các văn bản, quy định, chính sách của thành phố và Trung ương; giúp người dân, doanh nghiệp chủ động trong sản xuất kinh doanh hay thụ hưởng kịp thời các chính sách liên quan đến an sinh, xã hội. Đây cũng là Đường dây nóng tiếp nhận mọi phản ánh của các tổ chức, công dân về những vấn đề phát sinh trên địa bàn thành phố và chuyển đến các cơ quan có thẩm quyền xử lý…

Đặc biệt, Tổng đài 1022 còn là một kênh thông tin quan trọng hỗ trợ cho người dân và du khách với chức năng là Tổng đài thiên tai, bão lụt cung cấp những thông tin mới nhất về bão, lụt cho người dân...

Hoài Thu