Để xử lý kịp thời vụ ngộ độc và chủ động có các biện pháp đảm bảo ATTP, Cục ATTP đã yêu cầu Giám đốc Sở Y tế tỉnh Long An chỉ đạo các đơn vị chức năng tiếp tục cấp cứu, điều trị cho các bệnh nhân trong vụ ngộ độc trên, đồng thời, tổ chức điều tra, nhằm xác định rõ nguyên nhân trong vụ ngộ độc.

Cục ATTP cũng yêu cầu Sở Y tế Long An công khai thông tin kết luận điều tra vụ ngộ độc thực phẩm để kịp thời cảnh báo cho cộng đồng

DM