Đây là kết quả thanh tra tại 15 địa phương: Nam Định, Hà Nam, Thái Bình, Vĩnh Phúc, Nghệ An, Hà Tĩnh, Đà Nẵng, Quảng Nam, Khánh Hòa, Ninh Thuận, TP Hồ Chí Minh, Bến Tre, Đồng Tháp, Vĩnh Long, Hậu Giang.

Cụ thể, cảnh cáo đối với 2 cơ sở đào tạo lái xe ô tô do thiếu xe tập lái, giáo viên và yếu kém về công tác giáo vụ; đình chỉ tuyển sinh đào tạo lái xe ôtô đối với 5 cơ sở đào tạo lái xe ôtô do cơ sở đào tạo không đủ tiêu chuẩn theo quy định và công tác giáo vụ yếu kém. Đình chỉ tuyển sinh đào tạo lái xe môtô đối với 5 cơ sở do sân tập lái không đủ tiêu chuẩn theo quy định và công tác giáo vụ yếu kém; đình chỉ hoạt động 1 trung tâm sát hạch lái xe do sân sát hạch không bảo đảm điều kiện theo quy định. Hạ lưu lượng đào tạo lái xe ôtô đối với 5 cơ sở để phù hợp với số lượng xe tập lái và giáo viên hiện có. Thu hồi một số giấy phép đào tạo lái xe môtô đã cấp không đúng quy định…

T. Huyền