Giải thưởng Môi trường Việt Nam được xét tặng hai năm một lần nhằm biểu dương, tôn vinh các tổ chức, cá nhân có thành tích xuất sắc trong lĩnh vực bảo vệ môi trường.

Giải thưởng gồm 3 hạng mục: Giải thưởng cho cá nhân, giải thưởng cho tổ chức và giải thưởng cho cộng đồng. Tổng số giải thưởng dự kiến được trao là 50 giải thưởng.

Các hồ sơ đăng ký tham gia xét tặng giải thưởng gửi về cơ quan thường trực của giải thưởng là Tổng cục Môi trường trước ngày 20/4/2015. Địa chỉ nhận hồ sơ: Trung tâm Đào tạo và Truyền thông môi trường, Tổng cục Môi trường, số 556 Nguyễn Văn Cừ, quận Long Biên, Hà Nội.

K.Vy