Theo đó, các doanh nghiệp khai thác bến xe trên địa bàn thành phố phải căn cứ vào qui luật, lưu lượng hành khách thông qua bến những kỳ lễ của năm 2008 và 2009 xây dựng biểu đồ phù hợp với thực tế, đáp ứng được nhu cầu đi lại của nhân dân. Nội dung biểu đồ phải thể hiện chi tiết số biển kiểm soát xe, số điện thoại liên hệ của các xe tăng cường.

Phương tiện khi đưa ra phục vụ phải an toàn, sạch sẽ... Đặc biệt, phải niêm yết giá cước công khai trên xe theo quy định, không tuỳ tiện tăng giá cước.

Trong thời gian thực hiện biểu đồ tăng cường phục vụ các ngày lễ, nếu doanh nghiệp nào vi phạm về bỏ chuyến lượt, chèn ép khách... Sở GTVT Hà Nội sẽ xử lý

T.Huyền