Tại hội thảo, các đại biểu cho rằng, sau sự cố truyền thông về “nước mắm nhiễm Asen” vừa qua, các cơ quan chức năng cần có văn bản quy định cụ thể về nước mắm công nghiệp và nước mắm truyền thống để người tiêu dùng phân biệt rõ ràng. 

Các cơ quan pháp luật cũng thông tin và lưu ý với các doanh nghiệp sản xuất nước mắm về việc chuẩn bị các cơ sở pháp lý như quyền sở hữu trí tuệ, chỉ dẫn địa lý v.v… để khi xảy ra sự cố trong cạnh tranh thì có thể khởi kiện để đảm bảo quyền lợi của mình.

Hội chợ thương mại cho nước mắm truyền thống
Việc xây dựng pháp chế sẽ bảo vệ chất lượng cho nước mắm truyền thống trong thương mại
Nước mắm sản xuất theo phương thức truyền thống

Hiện nay, nhiều cơ sở sản xuất nước mắm rất thiếu thông tin về pháp lý, về quyền sở hữu trí tuệ. Việc công bố thông tin không chính xác vừa rồi của Hội Bảo vệ người tiêu dùng (Vinastas) đã gây thiệt hại không nhỏ cho ngành sản xuất nước mắm truyền thống, các cơ sở sản xuất nước mắm có thể kiện để truy cứu trách nhiệm hình sự đối với những cá nhân, đơn vị tham gia vào việc thông tin sai sự thật này.

Phan Linh