Đây là mô hình hướng học sinh, sinh viên vào các hoạt động: Phổ biến kiến thức, pháp luật về an toàn giao thông; vận động học sinh, sinh viên ký cam kết không vi phạm pháp luật về giao thông; phối hợp hỗ trợ thanh niên, học sinh, sinh viên kỹ năng tham gia giao thông an toàn; thành lập các tổ, đội, nhóm thanh niên tình nguyện tham gia hướng dẫn giao thông tại khu vực cổng trường trong giờ cao điểm.

Theo kế hoạch, TP Hà Nội và TP Hồ Chí Minh xây dựng 100 "cổng trường an toàn giao thông" mỗi đơn vị; các TP khác như Đà Nẵng, Hải Phòng, Cần Thơ mỗi đơn vị 50 cổng trường; số còn lại được xây dựng tại các tỉnh. Đây được xem là nỗ lực của tổ chức Đoàn, Hội hưởng ứng Năm quốc gia về ATGT 2012

PV