Để bảo tồn, phát triển các loài động vật đang sinh sống tại Vườn quốc gia Bù Gia Mập, hiện nay đơn vị đang triển khai thực hiện dự án "Điều tra hiện trạng loài và nâng cao nhận thức của người dân địa phương về bảo tồn loài vượn đen má vàng" (dự án vừa được UBND tỉnh Bình Phước phê duyệt) với kinh phí ban đầu 36.000 USD từ nguồn ngân sách tỉnh Bình Phước và Cục Bảo vệ động vật hoang dã Hoa Kỳ.

Được biết, các nghiên cứu sơ bộ đã thống kê được tại Vườn quốc gia Bù Gia Mập có 359 loài động vật hoang dã có xương sống thuộc 32 bộ, 104 họ trong đó 91 loài thú, 208 loài chim, 38 loài bò sát, ếch nhái 22 loài trong đó nhiều loài có nguy cơ tuyệt chủng trên thế giới như: voi, hổ, báo hoa mai, báo gấm, vượn đen má vàng, voọc ngũ sắc, gà tiền mặt đỏ, hồng hoàng... Và 1.026 loài thực vật, 396 chi, 118 họ, 59 bộ thuộc 5 ngành, 50 loài quý hiếm bản địa, 18 thuộc nhóm quý hiếm theo phân loại Sách đỏ Việt Nam năm 2000...

Đức Trí