Ông Lê Triêu Thanh, Phó Tổng Giám đốc Vinalines cho biết, hiện ụ nổi 83M đang neo đậu tại Cảng Gò Đầu, tỉnh Đồng Nai trong tình trạng chưa sửa chữa xong, bảo hiểm hết hạn từ năm 2012, đã bị Đăng kiểm rút giấy phép từ tháng 1/2011. Đăng ký tạm thời cũng đã hết hạn từ tháng 6-2011.

Theo Công ty TNHH sửa chữa tàu biển Vianlines (VNLSY), để ụ nổi đủ điều kiện khai thác thì phải tiếp tục sửa chữa với chi phí khoảng 50 tỷ đồng. Cùng đó, đến hết ngày 31/12/2014, nợ phải trả của VNLSY là hơn 58 tỷ đồng.

Trong năm 2014, Vinalines đã từng 2 lần kiến nghị được bán ụ nổi, song chưa được chấp nhận. Vinalines đề nghị Bộ GTVT tiếp tục kiến nghị với cấp có thẩm quyền cho phép Vianlines được nhượng bán, thanh lý ụ nổi 83M nhằm thu hồi vốn đầu tư, giảm thiểu chi phí phát sinh do tiếp tục neo đậu và phòng tránh rủi ro tiềm ẩn do ụ nổi gây ra.

Ụ nổi 83M được Vinalines mua với giá 9 triệu USD, sau khi thuê vận chuyển về Việt Nam cùng với kinh phí sửa chữa đã đội lên 20 triệu USD. Theo VNLSY, mỗi tháng, ụ nổi 83M tiêu tốn khoảng 1 tỷ đồng. Trước đó, một trong những phương án được Vinalines đưa ra là bán sắt vụn ụ nổi 83M.

Đặng Nhật