Được biết, 3.093 hộ nghèo trên địa bàn huyện sẽ được hỗ trợ làm nhà ở, với mức 5 triệu đồng/hộ (tổng số tiền là 15,465 tỉ đồng). Cũng từ nguồn kinh phí nêu trên, Viettel còn hỗ trợ 319 máy điện thoại Home phone, 627 chiếc điện thoại di động giá rẻ cho các lãnh đạo UBND xã, bản ở 23 xã, thị trấn, hỗ trợ 109 bộ máy tính để bàn và thiết bị nối mạng Internet cho các trường học trên địa bàn huyện.

Ngoài ra, Viettet còn hỗ trợ 2 tỉ đồng cho Quỹ khuyến học huyện Bá Thước và tặng 132 bộ tivi cùng chảo thu tín hiệu truyền hình qua vệ tinh cho các xã và các trường học của huyện

L.Q.