Đối với lĩnh vực tem bưu chính, VietnamPost và Bưu chính Thái Lan đã thống nhất phát hành tem chung nhân các sự kiện quan trọng như kỷ niệm sự kiện ra đời Cộng đồng ASEAN vào năm 2015; kỷ niệm 40 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Thái Lan trong năm 2016

H.T.