Đây là Dự án được khởi công từ đầu năm 2013 trong khuôn viên 10.000m2 với tổng kinh phí không hoàn lại Chính phủ Việt Nam là 58 tỷ đồng và vốn đối ứng của Lào.

Được biết, công trình đi vào hoạt động sẽ giúp ngành Bưu chính - Viễn thông Lào trong việc kiểm soát quản lý nguồn tài nguyên tần số vô tuyến điện, góp phần đáp ứng nhu cầu của người dân trong nước cũng như việc hội nhập quốc tế của Lào

H.T.