Tại Nam Ninh, Quảng Tây (Trung Quốc), Sở Giao thông vận tải, Sở Xây dựng và UBND thị xã Móng Cái (Quảng Ninh) phối hợp với các ban, ngành chức năng của tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc) vừa thống nhất về việc xây dựng cầu Bắc Luân 2, vị trí cách cây cầu Bắc Luân hiện nay khoảng từ 1,5-3km về phía hạ lưu sông Ka Long (Móng Cái).

Cầu rộng trên 21m, có 4 làn xe. Phía Trung Quốc chịu trách nhiệm chính về thiết kế, có sự tham gia ý kiến của Việt Nam, nguồn vốn được chia đều mỗi bên góp 50%. Các quyết định cụ thể, chi tiết khác sẽ được hai bên tiếp tục họp bàn vào cuối năm 2006 tại TP Hạ Long, Quảng Ninh.

Cầu Bắc Luân nối liền 2 bờ giữa thị xã Móng Cái (Việt Nam) và Đông Hưng (Trung Quốc) có ý nghĩa quan trọng trong việc thông thương, buôn bán của nhân dân khu vực biên giới 2 nước và khẳng định xu hướng ngày càng tăng cường mở rộng giao lưu, hợp tác và tạo điều kiện thuận lợi hơn cho sự phát triển chung của các tỉnh biên giới Việt - Trung

T.H.