Cụ thể, nhằm tăng cường sức cạnh tranh trong xuất khẩu thủy sản, trong giai đoạn 2011 - 2012, Hà Lan sẽ giúp để Việt Nam trở thành thành viên đầy đủ của Ủy ban Thủy sản Trung và Tây Thái Bình Dương (WCPFC); đồng thời hai bên nhất trí sẽ tìm nguồn vốn để thực hiện chương trình đào tạo về an toàn thực phẩm và luật pháp của Liên minh châu Âu cho các kiểm nghiệm viên và những nhà làm luật của Việt Nam.

Đối với dự án thí điểm "Xử lí bùn thải trong nuôi cá tra/basa" ở đồng bằng sông Cửu Long, phía Hà Lan đã cam kết đầu tư 300.000 euro trong 3 năm (2010 - 2012) nhằm góp phần cải thiện sự bền vững của phương pháp nuôi cá tra/basa của nông dân Việt Nam.

Đây là dự án rất phù hợp vì nó tuân thủ theo những tiêu chuẩn quốc tế về tính bền vững trong nuôi trồng thủy sản

K.H.