Trong đó, nguồn hiến máu tình nguyện chiếm 98,51%, hiến máu chuyên nghiệp, người nhà chiếm 1,49%. Trong năm 2010 công đoàn ngành Y tế TP HCM cũng phát động 2 đợt cao điểm thu hút 2.919 công nhân viên chức lao động của 19 đơn vị y tế tham gia 30 buổi hiến máu và thu được 3.193 đơn vị máu... 

Được biết, hàng năm mặc dù số lượng máu thu gom được khá lớn nhưng vẫn không đủ cung cấp cho các bệnh viện

H.Nga