Theo đó, văn bằng kỹ sư thuộc Chương trình PFIEV triển khai tại Trường ĐH Bách khoa Hà Nội, Trường ĐH Bách khoa - Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh, Trường ĐH Bách khoa - ĐH Đà Nẵng và Trường ĐH Xây dựng đã được Ủy ban văn bằng kỹ sư Pháp (CTI) và cơ quan kiểm định các chương trình đào tạo kỹ sư châu Âu (ENAEE) công nhận là tương đương trình độ thạc sĩ.

Trên cơ sở đó, các trường cần bổ sung thêm quy định để công nhận chương trình PFIEV tương đương trình độ thạc sĩ trong việc xét tuyển học tiếp lên trình độ cao hơn theo đúng ngành đào tạo cho các học viên có nhu cầu.

H.T.