Ngày 15/11, Trung tâm Cứu hộ, bảo tồn và phát triển sinh vật thuộc Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng cho biết, đơn vị vừa tiếp nhận 6 cá thể động vật rừng quý hiếm gồm 3 cá thể khỉ mặt đỏ (tên khoa học là Macaca arctoides), 2 cá thể khỉ mốc (Macaca assamensis) và 1 cá thể trăn gấm (Python reticulatus) từ Hạt Kiểm lâm huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình. Số động vật rừng quý hiếm này là tang vật của đường dây mua bán, vận chuyển trái phép động vật quý hiếm do Công an huyện Tuyên Hóa, Quảng Bình phát hiện, bắt giữ và chuyển giao cho Hạt Kiểm lâm huyện Tuyên Hóa.

Được biết, khỉ mặt đỏ, khỉ mốc và trăn gấm đều là những loài động vật rừng quý hiếm được ghi trong sách Đỏ Việt Nam và thế giới. Sau khi tiếp nhận, 6 cá thể động vật rừng sẽ được chữa trị vết thương, chăm sóc một thời gian sau đó thả về môi trường tự nhiên Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng

Sông Lam