Phiên họp sẽ thảo luận cho ý kiến về báo cáo bổ sung của Chính phủ đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước năm 2010; tình hình triển khai thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước những tháng đầu năm 2011.

UBTVQH cũng sẽ nghe Chính phủ báo cáo về việc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam sử dụng 3.500 tỷ đồng ngân sách nhà nước năm 2011.

Dự kiến, tại phiên họp, UBTVQH sẽ thảo luận lần cuối và thông qua 2 pháp lệnh, gồm: Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh Kiểm sát viên VKSND; thông qua Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh Thẩm phán và Hội thẩm TAND. Ngoài ra, sẽ cho ý kiến về việc tiếp thu, chỉnh lý các dự án luật: Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Tố tụng dân sự; Luật phòng, chống mua bán người; Luật Kiểm toán độc lập.

Cũng tại phiên họp, các thành viên UBTVQH sẽ cho ý kiến một số vấn đề về công tác chuẩn bị nhân sự đại biểu Quốc hội chuyên trách khóa XIII; cho ý kiến về việc chuẩn bị Báo cáo công tác nhiệm kỳ 2007 - 2011 của Chủ tịch nước, của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, của Quốc hội, UBTVQH; của Viện trưởng VKSND tối cao; Chánh án TAND tối cao;...

Bá Tuấn