Báo cáo tại Hội nghị cho biết, hiện nay trên cả nước có 235 đường dây với 654 đối tượng có biểu hiện hoạt động buôn bán người. Tình hình tội phạm buôn bán người - chủ yếu là buôn bán phụ nữ và trẻ em diễn biến phức tạp, nghiêm trọng và có xu hướng tăng. Vấn nạn này đã gây những hậu quả to lớn về mặt xã hội, nhất là đối với bản thân các nạn nhân.

Tính đến tháng 5/2010, số nạn nhân là phụ nữ, trẻ em bị buôn bán từ nước ngoài trở về là 3.190 trường hợp, trong đó 60% tự về, 25% được giải cứu và 15% tiếp nhận chính thức. Trong số các nạn nhân trở về có 2.532 người được hỗ trợ tâm lý, khám sức khỏe và cam kết thông tin, chính sách hỗ trợ. Có 1.037 trường hợp được nhận kinh phí hỗ trợ tái hòa nhập cộng đồng và học nghề từ nguồn ngân sách nhà nước.

Phát biểu tại Hội nghị, đại diện Quỹ Nhi đồng Liên hiệp quốc (UNICEF) đánh giá cao những cố gắng của Việt Nam trong việc đấu tranh, ngăn ngừa nạn buôn người và hỗ trợ các nạn nhân

T. Lai