100 Bí thư chi đoàn giỏi Thủ đô được tuyên dương năm nay đại diện cho 27.000 Bí thư chi đoàn trên toàn thành phố. Đây là những “thủ lĩnh” thanh niên đang học tập, công tác và sinh sống ở mọi lĩnh vực và địa bàn Thủ đô; có lòng nhiệt huyết, dấn thân và khát vọng cống hiến hết mình cho thanh niên và sự vững mạnh của tổ chức Đoàn, luôn được đoàn viên thanh niên tin tưởng, quý trọng và noi theo.

Mỗi người một vị trí, một lĩnh vực công tác khác nhau nhưng họ đều có điểm chung là nhiệt tình, năng động, có đầu óc tổ chức và luôn hết mình vì công việc chung.

T.K.