Theo đó, Tổng công ty ĐSVN dành khoảng 20% tổng số phương án bán vé các tàu khách Thống Nhất để giải quyết cho các tập thể từ ngày 25 đến hết ngày 30/9, sau đó sẽ đưa tất cả các chỗ còn lại lên Hệ thống bán vé điện tử để phục vụ hành khách. Hành khách có thể mua vé qua các website www.dsvn.vn, vietnamrailway.vn và vetau.com.vn và các điểm bán vé.

Bắt đầu từ ngày 1/10, các công ty vận tải tổ chức bán vé cho hành khách cá nhân trên web và các điểm bán vé. Mỗi khách hàng được đặt chỗ trên website mỗi lần không quá 4 vé cho một chiều...

Đặng Nhật