Do vậy, Bộ NN&PTNT vừa có văn bản đề nghị Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố có đê tập trung đẩy nhanh tiến độ hoàn thành việc tu bổ, nâng cấp đê, duy tu bảo dưỡng chống xuống cấp hệ thống đê điều, đảm bảo chất lượng, kịp thời đưa công trình vào chống lũ năm 2015, trong đó quan tâm đến việc xử lý các sự cố đã xảy ra trong mùa lũ trước.

Đồng thời kiểm tra, rà soát, đánh giá chất lượng các cống dưới đê để phát hiện cống đã hết thời gian sử dụng, cống bị hư hỏng để sửa chữa, hoành triệt...

Đặc biệt, Chỉ thị số 2491/CT-BNN-TCTL nhấn mạnh, các địa phương chỉ đạo xử lý mọi hành vi lấn chiếm mặt đê, mái đê, hành lang bảo vệ đê gây ảnh hưởng đến an toàn đê và khả năng thoát lũ trước ngày 15/5.

Chi Linh