Một số tiêu chuẩn được nâng cao và bổ sung các tiêu chí phụ, trong đó các yếu tố tham gia nghiên cứu khoa học được nhấn mạnh hơn trong tiêu chí “học tập tốt”, nội dung nghiên cứu chủ nghĩa Mác Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh được bổ sung trong tiêu chí “đạo đức tốt”, các nội dung ngoại ngữ được nâng cao hơn so với những năm trước.

Sinh viên được nhận danh hiệu năm nay là những sinh viên ưu tú, toàn diện nhất trong số hơn 2 triệu sinh viên trên toàn quốc. Nhân dịp này, Hội Sinh viên Việt Nam tỉnh Bình Định cũng tuyên dương và trao tặng danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” cho 40 gương mặt xuất sắc toàn tỉnh, trong đó, có 2 “Sinh viên 5 tốt” cấp Trung ương.

Được biết, Công ty CP Bia rượu, nước giải khát Sài Gòn luôn đồng hành cùng các phong trào của Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Hội Sinh viên Việt Nam.

An Quỳnh