Phát biểu tại Lễ ra mắt, lãnh đạo Trung tâm PT-TH Quân đội cho biết chức năng của Cơ quan đại diện PT-TH Quân đội tại Cần Thơ có nhiệm vụ tổ chức xây dựng mối quan hệ với các Cơ quan báo chí, bám sát phản ánh kịp thời các nhiệm vụ quân sự, quốc phòng và kinh tế, chính trị văn hóa, xã hội của LLVT Quân khu 9, cơ quan quân đội và các tỉnh, thành khu vực Đồng bằng sông Cửu Long trên kênh Truyền hình QPVN, chương trình Quân đội trên sóng VTV, chương trình phát thanh Quân đội trên sóng VOV…

Tại lễ ra mắt, Trung tâm PT-TH Quân đội đã ký kết quy chế phối hợp thực hiện chương trình PT-TH với Cục Chính trị Quân khu 9

Thái Bình