Tại lễ ra quân, 1.500 cây Sao đen đã được trồng trên 9 tuyến đường, thôn, xóm ở 5 xã thuộc huyện Hòa Vang, gồm xã Hòa Khương, Hòa Bắc, Hòa Liên, Hòa Nhơn và xã Hòa Phú với tổng chiều dài gần 7km. Trung bình mỗi xã trồng 200 cây xanh. Số lượng cây xanh được trồng nhiều nhất tại xã Hòa Khương với 700 cây phân bổ dọc 5 tuyến đường của xã.

Thành đoàn Đà Nẵng cũng phát động mỗi chi đoàn trên địa bàn thành phố triển khai trồng và chăm sóc từ 1-2 cây xanh tại đơn vị. Hiện nay, thành phố Đà Nẵng có hơn 4.600 chi đoàn thanh niên. Trong nhiệm kỳ 2012-2017, Đoàn Thanh niên thành phố Đà Nẵng phấn đấu trồng 20.000 cây xanh.
H.K.