Đến nay, Bảo hiểm xã hội thành phố đã chi trả lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội qua hệ thống bưu điện cho 5.217 người tại quận 1 với số tiền 21,1 tỷ đồng; chi trả cho 1.718 người tại huyện Bình Chánh với số tiền 5,4 tỷ đồng. 

Đối với 18 quận còn lại, UBND TP Hồ Chí Minh giao Bảo hiểm xã hội thành phố phối hợp với Bưu điện thành phố và UBND các quận xây dựng phương án chi trả lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội hằng tháng qua hệ thống bưu điện và tổ chức thực hiện từ tháng 7-2016.

Nguyễn Cúc