Đến nay, ở tỉnh Quảng Trị có 2.442 bà mẹ được Nhà nước trao và truy tặng danh hiệu "Bà mẹ Việt Nam anh hùng". Đây là các mẹ có những người con, người chồng hy sinh anh dũng cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước. 

Sự hy sinh cao cả của các mẹ đã xây đắp nên truyền thống hào hùng của dân tộc, làm rạng rỡ non sông gấm vóc của dân tộc Việt Nam, xứng đáng với Tám chữ vàng mà Bác Hồ kính yêu đã tặng cho phụ nữ "Anh hùng, Bất khuất, Trung hậu, Đảm đang". 

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Văn Hùng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị nhấn mạnh, những năm qua, các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận, các đoàn thể cùng nhân dân tỉnh Quảng Trị đã tiếp tục phát huy đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, làm tốt công tác chăm sóc người có công, tập trung các nguồn lực hỗ trợ, giúp đỡ các gia đình chính sách nhanh chóng thoát nghèo.
Trao tặng danh hiệu Mẹ VNAH cho các bà mẹ.

Tạo điều kiện để các "Bà mẹ Việt Nam anh hùng", các đồng chí thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ, gia đình có công với cách mạng có cuộc sống tinh thần vui vẻ, vật chất ổn định; tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, góp phần cùng toàn Đảng, toàn dân thực hiện thắng lợi sự nghiệp cách mạng trong giai đoạn mới.

Thanh Bình