Tham dự buổi lễ trao học bổng có đại diện Đại sứ quán Hàn Quốc tại Việt Nam, đại diện Công ty Samsung tại Việt Nam, ông Kim Gwang-keun- Phó Chủ tịch Quỹ Giao lưu Quốc tế Hàn Quốc và đại diện Bộ GD&ĐT. Năm 2015, Quỹ Giao lưu quốc tế Hàn Quốc trao học bổng trị giá 200 USD/ sinh viên cho 180 sinh viên đại học của Việt Nam và học bổng trị giá 100 USD/học sinh cho 125 học sinh trung học đã vượt qua hoàn cảnh khó khăn để có thành tích học tập xuất sắc.

Các em học sinh, sinh viên xuất sắc nhận học bổng KF - Samsung.

Từ năm 1995 thông qua Quỹ Giao lưu quốc tế Hàn Quốc, Công ty Điện tử Samsung Hàn Quốc đã tài trợ 1 triệu USD để lập Quỹ cho việc thực hiện Chương trình trao đổi học thuật Samsung-Việt Nam. Toàn bộ số tiền này được sử dụng cho mục đích tăng cường giao lưu về học vấn giữa hai nước Hàn Quốc và Việt Nam, cũng như tài trợ cho việc học tập của sinh viên ưu tú Việt Nam. 

Học bổng KF-Samsung được Quỹ Giao lưu quốc tế Hàn Quốc triển khai từ năm 1997 cho đến nay đã trao tổng số 2.646 học bổng cho học sinh-sinh viên vượt lên hoàn cảnh khó khăn đạt thành tích cao trong học tập và rèn luyện. Qua 18 năm thực hiện, chương trình học bổng KF-Samsung đã có những đóng góp tích cực khuyến khích học sinh, sinh viên học tập tốt hơn, thể hiện trách nhiệm với cộng đồng thông qua nhiều hình thức khác nhau.

Thu Phương