Tại buổi lễ, Chi cục Văn thư - Lưu trữ tỉnh đã trao gần 6.000 kỷ vật hồ sơ và cung cấp những thông tin cần thiết và tạo điều kiện cho những người có công với cách mạng giải quyết các chế độ chính sách theo quy định của Nhà nước. Đây cũng là bằng chứng sinh động để giáo dục truyền thống, lòng yêu nước cho thế hệ trẻ và là kỷ vật thiêng liêng của mỗi cá nhân, gia đình có cán bộ đi B…

Dịp này, Bảo tàng Tổng hợp tỉnh Quảng Ngãi cũng tổ chức triển lãm, trưng bày hơn 100 hiện vật, hình ảnh tiêu biểu của quân và dân Quảng Ngãi trong thời kỳ chống Mỹ, cứu nước. Triển lãm diễn ra từ ngày 27/4 đến ngày 15/5

T.Sự