Trong thời gian gần 20 ngày tham dự lớp học, các học viên sẽ được phổ biến cập nhật các kiến thức về Luật Giao thông đường bộ năm 2008, các văn bản hướng dẫn thi hành các quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ; trau dồi đạo đức người lái xe buýt an toàn và nâng cao chất lượng dịch vụ vận tải hành khách công cộng…

Được biết, trong 6 tháng đầu năm 2009, 50 tuyến xe buýt của Transerco đã vận chuyển được 186,5 triệu lượt khách, vượt 6,9% kế hoạch. Với kết quả này, Transerco bước đầu đã khẳng định được vai trò nòng cốt trong việc phát triển mạng lưới vận tải hành khách công cộng của Hà Nội.

Với việc chú trọng đến công tác tự đào tạo trên hy vọng chất lượng dịch vụ xe buýt cho người dân Thủ đô ngày càng có sự chuyển biến tích cực

PV