Phát biểu tại đại hội, đồng chí Trương Tấn Sang, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng đã đánh giá cao những đóng góp của PVEP vào sự nghiệp phát triển kinh tế, bảo vệ chủ quyền biển đảo và an sinh xã hội. Đồng chí hoan nghênh công tác Đảng ở PVEP đã tạo nên tư tưởng tiến công mạnh mẽ trên mọi hoạt động; hình thành được các cơ sở Đảng hoạt động hiệu quả ở tất cả các đơn vị trong và ngoài nước, các đơn vị liên doanh với nước ngoài.

Đề cao quyết tâm xây dựng PVEP thành một trong ba công ty dầu khí quốc tế hàng đầu trong khu vực với sức cạnh tranh cao vào năm 2015, đồng chí Trương Tấn Sang nhấn mạnh: PVEP phải tranh thủ tối đa thời cơ phát triển thuận lợi hiện nay để tăng tốc, phấn đấu đạt các chỉ tiêu quan trọng của giai đoạn 2010-2015 như: Gia tăng trữ lượng dầu khí ở trong và ngoài nước đạt 122 triệu tấn quy dầu; tổng sản lượng khai thác dầu khí là 111 triệu tấn quy dầu (65 triệu tấn dầu và 46 tỷ m3 khí). Muốn vậy, cùng với ý thức tự lực vươn lên, PVEP cần thực hiện chính sách đòn bẩy, thu hút nhà đầu tư và các đối tác chiến lược trong việc phát triển khoảng 20 lô dầu khí hiện vẫn còn ở thềm lục địa Việt Nam.

Đồng chí Trương Tấn Sang tặng bức tượng Bác Hồ cho Đảng bộ Tổng Công ty Thăm dò, khai thác Dầu khí (PVEP).

Bên cạnh đó, PVEP cần tiếp tục tăng cường thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh - quốc phòng trên biển, xây dựng Đảng bộ PVEP trong sạch, vững mạnh và tiếp tục đưa Cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" đi vào cuộc sống.

Theo Chủ tịch Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam (PVN) Đinh La Thăng, thương hiệu của PVN gắn liền với thương hiệu của PVEP phải là sản lượng khai thác và trữ lượng dầu khí. Trong khi đó, các chỉ tiêu PVEP đạt được trong 5 năm qua còn quá khiêm tốn so với tiềm lực cũng như vai trò đầu tàu của Tổng Công ty trong Tập đoàn. Vì vậy, trong 5 năm tới, PVEP cần có các giải pháp đột phá về nguồn nhân lực; ứng dụng khoa học, công nghệ nâng hệ số thu hồi dầu và thu hồi khí; phân cấp quản lý dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm; tăng cường đầu tư vào các mỏ trong nước và nước ngoài để đáp ứng các chỉ tiêu về sản lượng và trữ lượng dầu khí

PV