Ông Nguyễn Văn Đọc, Chủ tịch UBND tỉnh cho biết, đây là đợt tổng kiểm tra đầu tiên về việc chấp hành pháp luật đất đai đối với các đơn vị ngành than, đợt kiểm tra này không chỉ nhằm tăng cường quản lý Nhà nước về đất đai trên địa bàn mà còn giúp cho chính ngành than nắm rõ hơn thực trạng việc sử dụng đất của các đơn vị trong Tập đoàn. Vì vậy, công tác kiểm tra cần phải công bố công khai cho tất cả các đơn vị thuộc ngành than và Tổng Công ty Đông Bắc biết để họ có sự chuẩn bị đầy đủ về hồ sơ pháp lý cũng như địa điểm thực địa

Ảnh minh họa.

L.M.T.