Ông Trần Quốc Tuấn - Phó Giám đốc Trung tâm Khảo kiểm nghiệm phân bón quốc gia, kiêm Giám đốc Trung tâm vùng Nam Bộ cho biết, trong năm 2014, Trung tâm đã thực hiện triển khai các mô hình khảo nghiệm giữa Trung tâm và các công ty, gồm 44 mô hình thí nghiệm cũ được chuyển tiếp từ năm 2013 và 58 mô hình thí nghiệm mới. Về công tác kiểm nghiệm, tính đến ngày 31-11-2014, Trung tâm đã thực hiện và phân tích được 4.146 mẫu phân bón. Ngoài ra, Trung tâm đã thực hiện quy trình và phân tích được thêm chỉ tiêu Biuret trong phân urê. Mở rộng chỉ tiêu phân tích vi sinh: VSV cố định đạm, VSV phân giải lân, VSV phân giải Xellulose, Bacilus, Azotobacter, Pseudomonas…

Trong công tác chứng nhận chất lượng phân bón, Trung tâm đã đánh giá và cấp chứng nhận hợp quy cho 510 sản phẩm của 83 công ty. Trong đó, nhóm hữu cơ 175 sản phẩm, nhóm phân bón bổ sung  chất điều tiết sinh trưởng 196 sản phẩm, nhóm phân vi sinh vật 23 sản phẩm, nhóm phân bón vô cơ 116 sản phẩm.

Bà Lê Thị Hồng Thủy, Bí thư Đảng ủy khối phía Nam, Bộ NN&PTNT cho rằng, hiện nay phân bón giả, nhái, kém chất lượng quá nhiều. Nếu chất lượng phân bón không đảm bảo sẽ ảnh hưởng đến chất lượng hàng hóa xuất khẩu của Việt Nam. Vì vậy, với vai trò là trọng tài về chất lượng phân bón, Trung tâm Khảo kiểm nghiệm phân bón vùng Nam Bộ phải thực hiện tốt việc kiểm nghiệm phân bón.

Theo kế hoạch, trong năm 2015, Trung tâm sẽ nâng cao năng suất và chất lượng các mẫu kiểm nghiệm, đáp ứng trên 5.000 mẫu phân bón/năm.

T.Hà