Quyết định 1167/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc điều chỉnh giao chỉ tiêu thực hiện bảo hiểm y tế (BHYT) giai đoạn 2016-2020 đặt mục tiêu đến năm 2020 phải đạt tỉ lệ bao phủ BHYT trên 90% dân số. Tuy nhiên, thực tế hiện nay vẫn còn khoảng 10 triệu người chưa tham gia BHYT. 

Các đại biểu tham gia buổi tọa đàm

Trong đó, hơn 1 triệu học sinh, sinh viên chưa tham gia BHYT, hoặc đối tượng hộ gia đình cận nghèo ở các thành phố lớn chỉ tham gia khi có bệnh, hay những hộ gia đình thoát nghèo không mua BHYT nữa do không được hỗ trợ 100%. Số lượng người cao tuổi tham gia BHYT ngày càng tăng qua các năm, hiện nay chiếm khoảng 11% tổng số người tham gia BHYT.

Bao phủ chăm sóc sức khỏe toàn dân và thực hiện BHYT toàn dân là một trong những quan tâm hàng đầu của Chính phủ trong mục tiêu bảo đảm an sinh xã hội, công bằng, hiệu quả. Với mục tiêu tuyên truyền và phổ biến chính sách cho người dân, Cổng Thông tin điện tử Chính phủ tổ chức cuộc tọa đàm trực tuyến “Phát triển bền vững đối tượng tham gia BHYT” với sự tham dự của khách mời là ông Bùi Sỹ Lợi , Phó Chủ nhiệm Ủy ban Về các vấn đề xã hội của Quốc hội; ông Phạm Lương Sơn - Phó Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam.

Khẳng định vai trò và tầm quan trọng của việc tham gia BHYT, ông Bùi Sỹ Lợi- Phó Chủ nhiệm Ủy ban Về các vấn đề xã hội của Quốc hội nêu rõ: “Điều này khẳng định chủ trương, quan điểm đúng đắn của Đảng và Nhà nước; đồng thời việc tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả, quyết liệt của BHXH Việt Nam, sự vào cuộc của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị- xã hội và chính quyền các địa phương đã giúp chuyển đổi, nâng cao nhận thức của người dân về một chính sách tốt đẹp, đem lại lợi ích tuyệt đối trong công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân”...

Theo Phó Tổng Giám đốc BHXH Phạm Lương Sơn cho biết, tính đến tháng 5-2019, cả nước có 84,5 triệu người dân tham gia BHYT, đạt tỉ lệ bao phủ 89% dân số. Đáng chú ý, diện bao phủ đã tập trung vào các nhóm như: Nhóm người lao động (NLĐ) đã tham gia BHYT đạt hơn 90%; nhóm hưu trí, mất sức lao động, bảo trợ xã hội đạt 100% (khoảng 3,1 triệu người); nhóm được ngân sách Nhà nước (NSNN) hỗ trợ như hộ cận nghèo, nhóm học sinh sinh viên (HSSV) đạt xấp xỉ 100% và trên 17 triệu người tham gia theo hình thức hộ gia đình.

Ông Phạm Lương Sơn, ông Bùi Sỹ Lơi cũng đã chia sẻ về giải pháp nâng cao tỉ lệ tham gia BHYT của nhóm HSSV. Với mục tiêu đạt 100% theo chỉ đạo của Chính phủ, BHXH Việt Nam sẽ đẩy mạnh công tác truyền thông, xây dựng nội dung tuyên truyền phù hợp, sâu sát; tạo sự phối hợp chặt chẽ, nhịp nhàng giữa cơ quan BHXH với các cơ sở giáo dục và chính quyền địa phương. Bên cạnh đó, nghiên cứu tạo bước đột phá về cơ chế hỗ trợ tài chính cho HSSV trong việc tham gia BHYT…

Một điểm tiếp nhận đăng ký bảo hiểm xã hội tại Bình Dương

Đề cập tới công tác bảo đảm quyền lợi KCB BHYT, Phó Tổng Giám đốc BHXH Phạm Lương Sơn cho biết, thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, BHXH Việt Nam đã phối hợp cùng Ngành Y tế triển khai lập hồ sơ sức khỏe, quản lý, điều trị bệnh không lây nhiễm, bệnh mạn tính cho người dân tại các tuyến y tế cơ sở. Đồng thời, việc thực hiện Nghị định 146 đã mở rộng cơ chế tài chính, đáp ứng đủ nguồn lực cơ bản phục vụ cho y tế cấp xã, huyện đảm nhiệm chức năng quản lý, chăm sóc sức khỏe ban đầu cho người dân nói chung và cho người có thẻ BHYT nói riêng.

Về mục tiêu phát triển bền vững đối tượng tham gia BHYT, ngoài nhóm HSSV và hộ cận nghèo, ông Bùi Sỹ Lợi đề xuất BHXH Việt Nam cần quan tâm tuyên truyền, vận động để bao phủ đến nhóm lao động phi chính thức và một số DN có sử dụng lao động nhưng không có quan hệ lao động hoặc một bộ phận NLĐ chưa được tham gia BHXH, BHYT. 

Phó Tổng Giám đốc Phạm Lương Sơn cho biết thêm, BHXH Việt Nam đã triển khai phổ biến, tuyên truyền tới từng nhóm đối tượng. Qua đó, giúp người SDLĐ và NLĐ hiểu rõ quyền lợi và trách nhiệm của mình; đồng thời khắc phục tình trạng trốn đóng, nợ đóng, không đảm bảo quyền lợi cho NLĐ…

Quỳnh Anh