Dự lễ có đông đủ lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQVN tỉnh cùng lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh Kon Tum và huyện Kon Plông. Đại lễ cũng đã thu hút hàng ngàn phật tử trên địa bàn tỉnh Kon Tum và các địa phương của Lào, Thái Lan.

Đại lễ là hoạt động nhằm tri ân, thể hiện lòng biết ơn vô hạn, tinh thần “Uống nước nhớ nguồn” đối với các anh hùng liệt sỹ, đồng bào tử nạn trong hai cuộc kháng chiến vĩ đại của dân tộc tại huyện Kon Plông.

N.H.Khôi